099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
14 - V-Ray 6 with 3dsMax 2024 for Architecture design

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหา การออกแบบและจัดแสงโดยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2024 และ Plug In V-Ray Next เพื่อใช้ในการจำลองรูปแบบของแสงสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกเช่น บ้านพักอาศัย, ทาวน์เฮาส์, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, รีสอร์ทต่างๆ และใช้โปรแกรมเสริม V-Ray โดยใช้หลักการทำงานของ Global Illumination คำนวณการสะท้อนและการหักเหของแสง ซึ่งหลักสูตรจะเน้นเรียนรู้ระบบการตั้งค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจพารามิเตอร์ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ใช้ในการประมวลผลให้มีความสมจริงรวมทั้งการใช้วัสดุของ Vray Material โดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับคำนวณแสงที่ถูกต้องแม่นยำและเรียนรู้หลักการตั้งกล้อง Physical Camera เลียนแบบกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR เพื่อให้งานออกแบบมีความสมจริงเหมือนกับภาพถ่ายจริงมากที่สุด ในการเรียนการสอนมีตัวอย่างผลงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ ให้ฝึกจัดแสงและแก้ปัญหาในระหว่างทำงานเพื่อทำให้งานออกแบบภาพงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 มิติมีความสมบูรณ์และเสมือนจริงที่สุด

โปรแกรมที่ใช้
Autodesk 3dsMax 2024 , V-Ray 6

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 2 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,990 บาท พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Lesson : 01 : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม V-Ray สำหรับงานออกแบบ
• ประสิทธิภาพของโปรแกรมและผลงานที่จัดแสงด้วย Plugin V-Ray
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
• แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม V-Ray ให้เหมาะสมกับโปรแกรม Autodesk 3ds Max
• Spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็ว
• หลักการใช้งานการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งพารามิเตอร์ของโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของโปรแกรมก่อน
• เทคนิคการตั้งกล้อง Physical camera ของ Vray
• เทคนิคขั้นเทพเพื่อลดเวลาในการทดสอบพร้อมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมการ Render
• เทคนิคทำให้งานออกแบบมีมิติมีแสงเงาตามซอกมุมต่างๆ
• เทคนิคการใส่แสงจากท้องฟ้าและควบคุมแสงจากท้องฟ้าเพื่อจำลองแสงธรรมชาติ
• เทคนิคการบันทึกค่า Preset ของระบบการ Rendering และเรียกกลับมาใช้ใหม่
• สูตรการตั้งค่าการ Render สำหรับงานออกแบบทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการ Test Render
Workshop 1 : ฝึกการประมวลผลและการปรับค่าให้เหมาะสำหรับงานออกแบบ


Lesson : 02 : การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของ Vray เพื่อการประมวลผล I
• หลักการตั้งค่าต่าง ๆ ของ V-rayในส่วนของ Global illumination
• เรียนรู้การปรับแต่งค่าในส่วนของ Image Sampler (Antialiasing) เพื่อความคมชัดและลดรอยหยักภายในภาพ
• เทคนิคการตั้งค่าของ Image Sampler (Antialiasing) เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
• เทคนิคการแก้ปัญหาที่โปรแกรมหาวัสดุไม่เจอ
• การ Render ภาพให้ออกมาเป็น Wireframe เพื่อแสดงงานเป็นลักษณะโครงลวด
• เทคนิคการใส่วัสดุ Override Mtl เพื่อทำให้การประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น
• เรียนรู้การใส่ฉากหลัง Background ให้เหมาะสมพร้อมการปรับให้ได้ตำแหน่งตามต้องการโดยไม่ต้องใช้ Photoshop
• เทคนิคการปรับ Image filter เพื่อทำให้ภาพใสและคมชัด
• เรียนรู้การความแตกต่างระหว่าง Gamma 1.0 vs. Gamma 2.2
• การปรับงานให้ภาพมีความสมจริงด้วยวิธี Gamma 2.2
• เรียนรู้การแก้ปัญหาภาพที่มีขอบดำระหว่างส่วนสว่างและส่วนมืดด้วย Color mapping
Workshop 2 : ฝึกการปรับค่าและประมวลผล ผลงานออกแบบเพื่อการ Output งานอย่างมีคุณภาพ ฯลฯ


Lesson : 03 : การจัดแสงและบรรยากาศสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก 01
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
• เรียนรู้แสงของ V-ray จัดแสงในบรรยากาศช่วงเวลากลางวันตอนเช้า, สาย , บ่ายและตอนเย็น
• การใช้แสง Vray Sun, Vray Sky เพื่อจำลองแสงจากธรรมชาติ
• การปรับ Skylight(GI Environment) เพื่อควบคุมบรรยากาศ
• เรียนรู้เทคนิคการตั้งกล้อง VRay Physical camera พร้อมการปรับค่าพารามิเตอร์ของกล้อง
• ควบคุมค่า F-number (f-stop), Shutter speed, Film speed (ISO ), Vignetting, White balance, etc.,
• เทคนิคการแก้ไขภาพให้ตั้งฉากกับมุมกล้อง
Workshop 3 : : ฝึกการจัดแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก : บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, ทาวส์โฮม, โฮมออฟฟิตฯลฯ


Lesson : 04 : การจัดแสงและบรรยากาศสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก 02
• วิธีการสร้างแสงประดิษฐ์ VrayIES และ VrayLight พร้อมทั้งการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
• เรียนรู้เกี่ยวกับแสง Standard ไฟ Downlight ที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงการเทคนิคการจัดแสงงานสถาปัตยกรรม
• เทคนิคการใช้ V-Ray Proxies เพื่อลดจำนวนของ Face ภายในงานทั้งหมด
• เทคนิคการสะท้อนของกระจกอาคารให้เสมือนจริง
• การใส่ Model ต้นไม้ที่เป็น Model ต้นไม้จริงๆ ที่มีมาให้เลือกสรรกว่า 100 ต้น
• เทคนิคการใส่ต้นไม้เพื่อทำให้งานไม่หนักและหน่วงเครื่องในกรณีที่มีต้นไม้เยอะๆ เพื่อการประมวลผลของหน้าจอ
• การหลักการใช้ VrayLightMtl เพื่อสร้างฉากหลังในงานออกแบบ
• การสร้างพื้นหญ้าให้เสมือนจริงแบบ Bump Map และแบบ Displace การผสมวัสดุที่เป็นน้ำในสถานที่ต่างๆ
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นหญ้า และ บล๊อคหญ้า ด้วย VrayDisplacement
Workshop 4 : : ฝึกการจัดแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก : บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, ทาวส์โฮม, โฮมออฟฟิตฯลฯ


Lesson : 05 : หลักการใช้วัสดุและพื้นผิวของ V-Ray
• เรียนรู้หลักการใช้งานในเรื่องของวัสดุและพื้นผิวในส่วนของหน้าต่าง Material Editor ของ VRayMtl
• เทคนิคการตั้งค่าการสะท้อนและการหักเหของวัสดุ รวมทั้ง ความขรุขระ(Bump), การสะท้อน(Reflection), การหักเหและความใส(Refraction), ความโปร่งแสง(Translucent) ได้อย่างรวดเร็วสมจริง
• การสร้างวัสดุประเภทพลาสติกที่เป็นผิวมันและผิวด้าน, โลหะชุบโครเมียมมันวาวและโลหะชุบโครเมียมปัดผิวด้าน, ผ้าม่าน, เทียน, แก้วน้ำ, ขวดน้ำ, กระจกสีหรือใส, เพชร, พลอย ฯลฯ
• เทคนิคการผสมวัสดุได้ทุกรูปแบบในโลกของความเป็นจริง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นกระเบื้องที่มีรอยยาแนวและกำหนดสีหรือลวดลายของกระเบื้อง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นพื้นไม้แบบเคลือบแล็คเกอร์หรือยูรีเทนเคลือบผิวขัดมันหรือผิวด้าน
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นคอนกรีต, หิน และมีความขรุขระ
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นผ้าหนาที่มีผิวขรุขระตามลายผ้าแสงสามารถส่องผ่านได้และแสงส่องผ่านไม่ได้
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นหนังที่มีลวดลายและความขรุขระ
• การกำหนดค่า IOR การหักเหของวัสดุ
• แนะนำเทคนิคการแปลงวัสดุจาก Standard มาเป็น V-Ray และ V-Ray เป็น Standard
• วิธีการบันทึกและการเรียกวัสดุที่สร้างไว้หรือวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ในไฟล์งานใหม่เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
• แนะนำ Website สำหรับ Download วัสดุและพื้นผิวมาใช้งานแบบฟรีๆ กว่า 10,000 วัสดุและมีแจกให้อีกเพื่อนำกลับไปใช้กับงานที่ออกแบบ
Workshop 5 : ฝึกการใส่วัสดุและพื้นผิวให้กับงานออกแบบ


Lesson : 06 : การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของ Vray เพื่อการประมวลผล II และทดสอบ
• เรียนรู้การปรับค่าพารามิเตอร์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อความละเอียดของภาพ
• เทคนิคการตั้งค่าความละเอียดในการ Output Size ให้ได้ความละเอียดเพื่อใช้สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป
• เทคนิคในการสร้างภาพชัด - ตื้นด้วย Depth of Field ของกล้อง VRayPhysicalCamera
• เรียนรู้ลำดับการจัดแสงโดยใช้สูตรการจัดแสงที่ทำให้งานสมจริง
• เรียนรู้เทคนิคการเก็บค่าแสงของงานออกแบบ เพื่อใช้สำหรับการ Render ภาพขนาดใหญ่
• ทดสอบการจัดแสงโดยเลือกประเภทงานเองตามความต้องการ
• การสรุปข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ
Workshop 6 : Final Render


Untitled Document