099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
03 - Revit 2024 for Architecture design

เนื้อหาการอบรม
สอนการเขียนแบบ 2 มิติและ3 มิติด้วยโปรแกรม Revit 2024 ซึ่งเป็น โปรแกรมที่นิยมในยุคปัจจุบันนี้ ที่ใช้ในสถาบันการศึกษา, บริษัทออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, วิศวกรรมรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นจุดเริ่มต้นในระบบ BIM (Building Information modeling)ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพราะโปรแกรมนี้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำผังบริเวณ, แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด, แบบขยายต่างๆ รวมถึงภาพ Perspective อีกด้วยและสามารถประมาณราคา (Estimate)ได้อีกด้วย โปรแกรมนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าเราแก้แบบแปลน 2 มิติแล้วนั้น ภาพ 3 มิติ หรือระดับความสูงและส่วนประกอบอื่นๆ จะสัมพันธ์กันหมด ดังนั้นจึงทำให้การแก้แบบทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่เราต้องรู้จักและวางแผนขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ พื้นฐานตั้งแต่การเปิดโปรแกรมจนถึงสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นที่ต้องใช้งานทุกวันมาฝึกเขียนแบบและสร้างภาพ 3 มิติรวมทั้งสามารถพิมพ์งานออกมาเพื่อให้ได้มาตราส่วนที่แม่นยำและถูกต้องเพื่อการนำเสนองานเขียนแบบและภาพ 3 มิติได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว

โปรแกรมที่ใช้
Revit Version 2024

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 2-3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,990 บาท
พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้ แต่ถ้าต้องการสร้างวัตถุหรืองานออกแบบได้แนะนำให้เรียน Sketch up หรือ 3dsmax มาก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Lesson : 01
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ BIM (Building Information Modeling)
• หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติและ3มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม Revit
• แนะนำการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ Autodesk Revit (User Interface)
• การปรับแต่ง Ribbon, Panel Button, Option bar, Project Browser, Prpperties etc.
• การแก้ปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอโปรแกรมในกรณีที่ส่วนต่างๆหายไป
• เทคนิคในการดูวิธีใช้เครื่องมือใน Revit เบื้องต้น
• การเริ่มต้นสร้างงาน 3 มิติและการเริ่มวางแผนในการสร้างงานอย่างรวดเร็ว
• การกำหนดหน่วยในการเขียนงาน (Project Unit)
• เทคนิคในการแสดงคีย์ลัดทั้งหมดของโปรแกรม Revit
• ตัวช่วยในการกำหนดตำแหน่งบนวัตถุ (Snap)
• การกำหนดมาตราส่วนของมุมมอง (View Scale)
• การกำหนดระดับรายละเอียดในมุมมอง (Detail Level)
• การกำหนดรูปแบบการแสดงผลตัวโมเดล (Model Graphics Style)
• การกำหนดมุมมองรูปด้าน (Elevation Views)และการใช้สัญลักษณ์ Elevation Tag
• การเลือกวัตถุ (Selecting Elements)
• การใช้เครื่องมือในการควบคุมต่างๆ (Controls and Shape Handles)
• การใช้คำสั่ง Undo, Redo และการยกเลิกคำสั่ง
• การกำหนดระดับพื้นอ้างอิงของอาคาร (Levels)
• การเพิ่มระดับพื้นอาคาร (Adding Levels)
• การแก้ไขชื่อและแก้ไขระดับความสูงพื้นอาคาร (Rename&Editing Levels)
• การกำหนดการแสดงผลของเส้นระดับพื้นอ้างอิงของอาคาร
• การปรับแต่งคุณสมบัติของเส้นระดับพื้นอ้างอิง (Level Properties)
• การเขียนและแก้ไขเส้นกริดเสาของอาคาร (Grids)
• การใส่เส้นบอกระยะ (Dimension)
• การปรับรูปแบบเส้นบอกระยะ (Modify Dimension)
• เทคนิคการบอกระยะสำหรับงานต่างประเทศ
• เทคนิคการปรับสีของหน้าจอและการเลือกวัตถุเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
Workshop : การสร้างอาคารพักอาศัย ครั้งที่ 1


Lesson : 02
• เรียนรู้การใช้งาน View Range เพื่อการแสดงผล
• การใส่เสาในงานสถาปัตยกรรม (Architectural Columns)
• เทคนิคในปรับแต่งคีย์ลัดของโปรแกรมเพื่อความสะดวกในการทำงาน
• การสร้างผนัง (Adding Walls)
• การเขียนผนังด้วยวิธีต่างๆ
• การกำหนดคุณสมบัติของผนังอาคาร (Wall Type Properties)
• การกำหนดตัวเลือกต่างๆ ของการสร้างผนัง
• การใส่วัสดุและลวดลายให้กับผนังอาคาร
• การเขียนผนังในแบบแปลนอาคาร
• หลักการเลือกผนังทั้งหมดที่ต้องการอย่างรวดเร็ว
• การกลับด้านของผนัง (Flip Walls)
• เทคนิคการเขียนผนังในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• การแก้ไขรูปร่างหน้าตัดของผนัง (Edit Profile)
• การแบ่งผนังออกเป็นส่วนๆ
• การแบ่งผนังออกเป็นส่วนๆ
• เทคนิคการปิด Finishing ผนังภายนอก
Workshop : การสร้างอาคารพักอาศัย ครั้งที่ 2


Lesson : 03
• การปรับเปลี่ยนมุมมอง 3 มิติและ Perspective 3D View
• เทคนิคการเพิ่ม Properties Paletteบนแถบ Ribbon&Quick Access Toolbar
• การเขียนผนังในแบบแปลนอาคาร (ต่อ)
• เทคนิคการเจาะช่องเปิดในผนังตรงและผนังโค้ง
• การใส่ประตูและหน้าต่างลงบนผนัง (Placing Doors and Windows)
• การพลิกหรือกลับประตูและหน้าต่าง (Flip Doors and Windows)
• เรียนรู้การกำหนดทิศทางการเปิดของประตู และหน้าต่าง
• การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของประตูและหน้าต่าง
• การสร้างและปรับแต่งผนัง Curtain Wall กระจก
• เทคนิคการใส่ประตูกระจกให้กับผนัง Curtain Wall
• การใช้งาน Curtain Grid
• เทคนิคการซ่อนและยกเลิกการซ่อนวัตถุ
• เทคนิคการ Import file CAD และจัดการ Layer
Workshop : การสร้างอาคารพักอาศัย ครั้งที่ 3


Lesson : 04
• การใช้สัญลักษณ์ EQ ในการจัดระยะที่เท่าๆกัน
• การย้ายวัตถุ (Move),การคัดลอกวัตถุ (Copy),การหมุนวัตถุ (Rotate),การคัดลอกวัตถุเป็นกลุ่ม(Array),การคัดลอกวัตถุแบบกลับด้าน (Mirror),การปรับขนาดวัตถุ (Scale),การจัดแนว (Align),การตัดหรือยืดขยายวัตถุ (Trim/Extend) และ การคัดลอกวัตถุตามระยะที่กำหนด (Offset)
• การสร้างพื้นในแบบเขียนเส้นรอบรูปของพื้น (Floors)
• การปรับแต่งคุณสมบัติ (Parameters) ของพื้น
• การสร้างฝ้าเพดานแบบอัตโนมัติ (Automatic Ceilings)
• การสร้างเพดานด้วยวิธีการเขียนเส้นฝ้าเพดาน (Sketch Ceilings)
• เทคนิคการใช้งาน Section BOXและการนำเสนองานต่อไป
• เทคนิคการสร้าง Section Perspective
• เทคนิคการใช้งาน Filter เพื่อการเลือกวัตถุที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
Workshop : การสร้างอาคารพักอาศัย ครั้งที่ 4


Lesson : 05
• การสร้างบันไดในรูปแบบต่างๆ เช่น บันไดตรง, บันไดรูปตัว L,บันไดรูปตัว U, บันไดเวียน (Creating Stairs)
• การปรับค่าพารามิเตอร์ของบันไดและการคำนวณบันได (Railing)
• การสร้างราวกันตกและการปรับแต่งพารามิเตอร์ (Railing)
• การสร้างหลังคา (Creating Roofs)
• การสร้างบัวเชิงผนังและการแก้ไขบัวเชิงผนัง
• การสร้างการเซาะร่องผนัง
• การสร้างชายคาของหลังคา
• การสร้างเชิงชายของหลังคา
• การสร้างรางน้ำของหลังคา
• เทคนิคการใส่ชื่อห้องพร้อมแสดงพื้นที่ของอาคาร
• เทคนิคการใส่สีแปลนพื้นพร้อมรายละเอียด
• การใส่เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)
• การLoad Family เข้ามาในโปรแกรม Revit
Workshop : การสร้างอาคารพักอาศัย ครั้งที่ 5


Lesson : 06
• เทคนิคการใส่ชื่อห้องพร้อมแสดงพื้นที่ของอาคาร
• การกำหนดทิศทางการวางตัวอาคารตามตำแหน่งที่ตั้งจริง
• เทคนิคการกำหนดทิศเหนือจริงให้กับอาคาร
• การใส่ต้นไม้ คน รถ เพื่อการตกแต่งบรรยากาศ
• การใส่แสงพระอาทิตย์และแสงในรูปแบบต่างๆ
• เทคนิคการใช้ Callout ในมุมมอง 3D และ 2D
• เทคนิคการสร้างแบบขยายใน Legends
• การสร้างรูป Section ของอาคาร
• เทคนิคการปรับ Graphic Diaplay เป็น Sletchy Line
• การใช้ Revision Clouds
• การใช้ Revision Sheet Issues/Revision Clouds
• การทำ Schedule เพื่อจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่และให้เป็นตาราง
• เทคนิคการถอดแบบปริมาณของประตูและหน้าต่าง
• การใส่วัสดุและพื้นผิวสำหรับงานออกแบบ
• การตั้งค่าและการประมวลผลเพื่อ Render ออกมาเป็นภาพนิ่ง
• การจัดมุมมอง (View Controls)
• การถอดรายละเอียดจำนวนประตูและหน้าต่าง
• การใส่เพิ่มหน้ากระดาษ (Sheets)
• การเพิ่มมุมมองใหม่บนกระดาษ
Workshop : การสร้างอาคารพักอาศัย ครั้งที่ 6


Untitled Document